WhatsApp Image 2021-05-18 at 4.02.22 PM
WhatsApp Image 2021-05-18 at 3.48.18 PM
WhatsApp Image 2021-05-18 at 4.32.48 PM
previous arrow
next arrow
Welcome To

सावली मतिमंद व बहुविकलांग मुलांसाठी प्रतिष्ठान” या  संस्थेने गेल्या तीस वर्षापासून आमचा सांभाळ करून आमच्या पालकांची काळजी मिटवलेली आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही पालकमुले हे सर्व सावली परिवाराचे साक्षीदार आहोत. आमच्या मध्ये लहानप्रौढ मुले-मुलीज्येष्ठ नागरिकअसे एकत्र राहत असून  आमच्यासाठी इमारतीत विश्वस्तांनी चांगल्या सुख-सोयी केल्यामुळे आमचे पालक ही खुश आहेत. सावलीत आम्हाला दिवसभर निरनिराळे उपक्रम दिले जातातदोन्ही वेळेला ताजे जेवण नाष्टाराहण्याची उत्तम व्यवस्थावार्षिक सहलीनाश्ता व जेवणामध्ये विविध प्रकार असतात. सावली संस्थेच्या घरट्याच्या रूपाने आम्हाला कवच मिळाले आहे व त्या कवचात आम्ही सुरक्षित आहोत.

We are proud that the Savali association has been caring for Mentally Retarded and Cerebral Palsy Children (Divyang)  for last thirty years and has made their parents anxiety free. Their parents are happy that all the trustees have made good arrangements for the residents of the Savali. They are given various activities throughout the day. The quality & hygiene maintain for breakfast, lunch as well as for dinner. There are changes every day & different meal prepared for them. Residential  Accommodation arrangement are made including to inmates in one room which has attached toilet.  There for inmates like to leave in  Savali. Savali means a shelter, Savali’s building is safe and secured for such depended children’s 

Get to know us better !

In Service Since
0
Patient's Treated
0 +
No. of Locations
0 +
No. Faculty
0 +

Our Services

Savali Under One Roof

Photo Gallery

रामनवमी कार्यक्रम

वृक्ष लागवड

शैक्षणिक उपक्रम

Want to make a difference?
Contact Info
Google Map